Mężczyzna wkłąda pieniądze do słoika

IKE czy IKZE – co wybrać oszczędzając na emeryturę?

Emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obecnie wynoszą około 50 proc. ostatniego wynagrodzenia. To niedużo, biorąc pod uwagę standard życia, do którego przyzwyczailiśmy się przez lata pracy. Przyszłość maluje się w ciemnych barwach, bo osoby, które teraz mają 30 czy 40 lat, będą otrzymywać świadczenie w wysokości około 25 proc. ostatniego wynagrodzenia. Można jednak temu zapobiec, decydując się na odkładanie środków w ramach dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, czyli IKE lub IKZE.

W ramach tzw. III filaru emerytalnego można zdecydować się na odkładanie środków na Indywidualne Konto Emerytalne lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Czym się różnią?

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

Największą zaletą IKE są korzyści podatkowe, czyli brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Wszystkie pieniądze, jakie oszczędzający uzbiera, otrzyma z powrotem, wraz z nawiązką w postaci wypracowanego zysku. Musi jednak poczekać z wypłatą do ukończenia 60 lat lub do nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 roku życia, oraz , musi spełnić warunek:

  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Wycofanie środków z IKE przed spełnieniem wymagań ustawowych związane jest z utratą uprawnienia do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych (“podatek Belki”)..

Maksymalny limit roczny wpłat w 2022 r. wynosi 17.766 zł.

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Wpłaty na IKZE również przynoszą korzyści podatkowe, które polegają na możliwości odliczenia wpłaconych w danym roku środków od dochodu w rozliczeniu PIT. Dlatego właśnie ta opcja, najbardziej interesuje przedsiębiorców, którym zależy na optymalizacji swoich kosztów. Oszczędności zgromadzone na IKZE są również zwolnione z 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), o ile wypłacimy pieniądze po ukończeniu 65 roku życia i dokonamy wpłaty środków na konto co najmniej przez okres 5 lat. Dodatkowo, podczas wypłaty środków po osiągnięciu wieku emerytalnego zostaje obniżony do 10% podatek dochodowy od przychodu.

Oszczędzający, w każdej chwili może wypłacić całości lub części środków zgromadzonych na swoim koncie IKZE, zachowa wówczas swoje wypracowane zyski, ale zapłaci podatek od zysków kapitałowych oraz podatek dochodowy.

Maksymalny limit roczny wpłat w 2022 r. dla osób fizycznych to 7.106,40 zł, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach samozatrudnienia to 10.659,60 zł.

Co je łączy?

Na oba konta emerytalne, może zdecydować się każdy, kto tylko ukończył 16 lat. Warto to zrobić jak najwcześniej, aby zgromadzić przez lata jak największą sumę pieniędzy.  Nie trzeba dysponować wielkimi oszczędnościami. Minimalna pierwsza wpłata wynosi tylko 1000 zł, a kolejne można dokonywać w dowolnym czasie, w wysokości nie mniejszej niż 100 zł – aż do wyznaczonego, rocznego limitu wpłat. 

To elastyczne instrumenty zabezpieczenia emerytalnego, które pozwalają na dopasowanie częstotliwości i wielkości wpłat do swoich bieżących możliwości finansowych. Można wpłacić jednorazowo całą kwotę limitu obowiązującego w danym roku lub wpłacać środki w dowolnych ratach do wysokości rocznego limitu.  Taki rodzaj oszczędzania jest również bezpieczny, bo w razie śmierci właściciela konta, środki są dziedziczone. Wypłaty z kont nie podlegają również podatkowi od spadków i darowizn.

Każda osoba może posiadać tylko jedną umowę IKE i tylko jedną umowę IKZE.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *