Kobieta wypełnia swój PIT elektronicznie

Komu służy PIT 36 w formie elektronicznej?

PIT 36 jest zeznaniem podatkowym, które stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na zasadach art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.). Możliwy jest do rozliczenia w formie papierowej (zeznanie papierowe) lub elektronicznej (zeznanie elektroniczne). W przypadku wybrania elektronicznej formy PIT potwierdzeniem jego złożenia jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (w skrócie zwanego UPO).

Kto może skorzystać z elektronicznej formy PIT 36?

Katalog podmiotów, które przygotowywać będą swoje zeznanie podatkowe PIT 36 jest taki sam dla wszystkich form (czy to papierowo czy elektronicznie). Niezależnie więc od sposobu rozliczenia PIT 36 służy:

 • podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 ustawy o PIT,
 • podatnikom, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym również pozarolnicza działalność gospodarczą, w której osiągali dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej przy opodatkowaniu według stawki 5% podatku),
 • podatnikom, którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • podatnikom, którzy uzyskiwali przychody z źródeł jakich jak umowa najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze opodatkowanych na zasadach ogólnych,
 • podatnicy, którzy uzyskiwali przychody z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d Ustawy o PIT, jeżeli takie odpłatne zbycie zostało dokonane w terminie przed upływem pół roku (liczonym od końca miesiąca, w którym to zbycie nastąpiło),
 • podatnicy, którzy uzyskiwali przychody, od których obowiązani byli samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
 • podatnicy, którzy uzyskiwali przychody ze źródeł przychodów, które położone są za granicą,
 • podatnicy, którzy uzyskiwali przychody z innych źródeł, jeżeli opodatkowane są na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani podatni ani płatnik nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek w ciągu roku podatkowego,
 • podatnikom, którzy korzystają ze zwolnień tak zwanego kredytu podatkowego (art. 44 ust. 7a ustawy o PIT),
 • podatnicy, którzy są obowiązani do dokonania doliczenia określnego w art. 44 ust. 7f Ustawy o PIT,
 • podatnikom obowiązanym do doliczenia do swoich dochodów dochody swoich małoletnich dzieci,
 • podatnikom wykazującym należny zryczałtowany podatek dochodowy (określony w art. 29,30 i 30 a Ustawy o PIT, jeżeli podatek taki nie został pobrany przez płatnika.

Elektroniczny PIT

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

PIT 36 jest dostępny dla podatników rozliczających się samodzielnie (indywidualnie) . Ustawodawca zdecydował również, że mogą  z niego skorzystać również pary małżeńskie (małżeństwa). Obie formy dostępne są dla PIT 36 w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej.  Podatnicy zainteresowani wspólnym rozliczeniem PIT powinni sprawdzić czy spełniają wszystkie kryteria takiego rozliczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *