Kobieta składa pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Kto może go złożyć?

Rozwody coraz częściej kończą się orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Ma to wpływ na przyznanie ewentualnych alimentów czy ustalenie kwestii opieki nad dzieckiem.

Choć najszybszy i najłatwiejszy dla małżonków będzie rozwód bez orzekania o winie, to nie zawsze taka sytuacja jest możliwa. Często jednemu z małżonków zależy na tym, aby potwierdzić, że małżeństwo rozpadło się tylko i wyłącznie przez drugiego z małżonków. Problemem może też być nierówny podział majątku po rozwodzie czy nadużywanie władzy rodzicielskiej. Dodatkowo orzeczenie winy jednego z małżonków ułatwi np. ubieganie się o alimenty. Chęć przeprowadzenia rozwodu z orzeczeniem o winie należy przedstawić już na etapie składania pozwu o rozwód.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie. Czym jest?

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie składa się do sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Przed wniesieniem pozwu trzeba pamiętać o jego opłaceniu. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Możliwe jest jednak ubieganie się o zwolnienie od kosztów sądowych. Przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie może być np. zdrada jednego z małżonków. Rozwód z orzeczeniem o winie wydłuży jednak postępowanie rozwodowe. Trzeba też liczyć się z tym, że będzie się to wiązało z obowiązkiem alimentacyjnym, gdyż małżonek niewinny może jednocześnie złożyć pozew o alimenty. Małżonek winny rozpadu małżeństwa będzie zobowiązany płacić alimenty drugiemu małżonkowi, zwłaszcza jeśli jego sytuacja po rozwodzie ulegnie znacznemu pogorszeniu. Małżonek niewinny rozpadu małżeństwa, może otrzymać alimenty nawet jeśli pracuje i jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Podstawę tego roszczenia stanowi art. 60§2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa jest zobowiązany przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego – wyjaśnia radca prawny Tomasz Walczak. Jak ustalić wysokość alimentów? Kwota alimentów zależy od możliwości finansowych zobowiązanego oraz potrzeb osoby uprawnionej do alimentów. Obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony w czasie i alimenty mogą być wypłacane nawet całe życie, chyba że małżonek, który do tej pory otrzymywał alimenty zawrze nowy związek małżeński.

Jak przygotować się do rozprawy?

Ubiegając się o rozwód z orzeczeniem o winie należy zgromadzić dowody potwierdzające, że to jeden z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa, takie jak dokumenty, zdjęcia czy wyciągi z konta bankowego. Ważne będzie też przesłuchanie świadków. Podczas rozprawy sąd zada pytania o to, z jakiego powodu doszło do rozpadu małżeństwa i czy któryś z małżonków przyczynił się do tego bardziej. Ważne będzie udowodnienie, że małżeństwa nie da się już uratować. Warto wcześniej przygotować odpowiednie argumenty na winę jednego z małżonków, a także potwierdzenie, że nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Bez względu na to, czy rozwód nastąpi z orzeczeniem czy bez orzekaniem o winie, warto przed udaniem się do sadu ustalić takie kwestie jak to, z kim będą mieszkały dzieci, a także jak podzielić wspólny majątek. Jeśli małżonkowie nie będą w tych kwestiach zgodni, to o wszystkim rozstrzygnie sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *