Terapia wczesnego wspomagania rozwoju

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, inaczej WWR, powstało z myślą o dzieciach do lat 7, które mają trudności rozwojowe, np. ADHD, opóźnienia mowy, autyzm, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia psychoruchowe, czy też zaburzenia emocjonalne. Działania związane ze wczesnym wspomaganiem zaczynają się od specjalistycznej diagnostyki, a następnie wdrożenia odpowiednich metod terapeutycznych. W ramach WWR dziecko otrzymuje wsparcie od wielu specjalistów, dzięki czemu szybko zaobserwować można progres w obszarach rozwojowych, w których dziecko miało trudności. Studenci, którzy decydują się na program studiów podyplomowych na kierunki WWR, będą w stanie pomagać dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzicom.

Na czym polega terapia wczesnego wspomagania rozwoju?

Ideą WWR jest działanie na wielu polach — takie kompleksowe podejście do wsparcia dziecka z trudnościami rozwojowymi cieszy się wysoką skutecznością. Podjęcie diagnostyki i terapii już od najmłodszych lat ma duży i pozytywny wpływ na późniejsze życie młodego człowieka. Działania będące w zakresie pedagogiki specjalnej wykonywane są przez szereg specjalistów takich, jak terapeuta SI, logopeda, psycholog, pedagog — każdy z nich zajmuje się poszczególnymi obszarami rozwojowymi, dzięki czemu dziecko z niepełnosprawnością ma możliwość otrzymać szerokie spektrum pomocy. Oczywiście pierwszym krokiem, przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań powinno być przeprowadzenie szeregu konkretnych badań diagnostycznych, dzięki którym będzie wiadomo, w jakich dziedzinach rozwoju dziecko potrzebuje specjalnego wsparcia. Jak sama nazwa wskazuje, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka należy wdrożyć tak szybko, jak to tylko możliwe. Zapewni to poprawę funkcjonowania maluchowi np. z ADHD lub w spektrum autyzmu. W przypadku stwierdzenia konieczności terapii dziecko trafi do odpowiednich specjalistów, którzy posiadają przygotowanie do pomocy w konkretnym obszarze rozwojowym.

Jakie dzieci są w potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Nie każde dziecko potrzebuje WWR – diagnostyka i dalsza terapia konieczne są tylko w przypadku dzieci, które zmagają się z konkretnymi zaburzeniami, mogącymi mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie w późniejszym życiu. Dzieci, które kwalifikują się do wczesnego wspomagania rozwoju, to takie, które mają następujące niepełnosprawności:

  • problemy psychoruchowe,
  • zespół Aspergera,
  • ADHD,
  • autyzm,
  • dysfunkcje wzroku, słuchu, mowy,
  • afazja,
  • niepełnosprawność intelektualna,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • niepełnosprawność sprzężona.

To, jakiej pomocy i od jakich specjalistów potrzebuje dziecko, ustalane jest przez zespół WWR. Następnie tworzony jest plan zajęć terapeutycznych, który będzie konieczny dla dziecka.

Dlaczego warto wdrożyć WWR od jak najwcześniejszego wieku?

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami powinni zdecydować się na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od możliwie jak najwcześniejszego wieku. Dlaczego? Ponieważ mózg małych dzieci jest bardziej plastyczny i podatny na zmiany, w tym te pozytywne, a także na działania, które mają na celu mu pomóc. Jeśli u dziecka widzi się postępującą niepełnosprawność lub dysfunkcję, wprowadzenie pomocy na wczesnym etapie może całkowicie zahamować niekorzystne zmiany. Co więcej, małe dzieci czynią szybszy progres, osiągają lepszą skuteczność w terapii i leczeniu. Są także bardziej skore do współpracy, niż starsze dzieci. Wraz z wiekiem, coraz trudniej przeprowadza się terapię WWR, co niestety sprawia, że jest ona mniej skuteczna. Zaczynając od wczesnego wieku, dziecko z dysfunkcjami może wyrobić sobie lepsze nawyki, co znacznie poprawi jego późniejsze funkcjonowanie.

Gdzie sięgnąć po pomoc WWR?

Jeśli jesteś rodzicem szukającym pomocy dla swojego niepełnosprawnego dziecka i chciałbyś, aby otrzymało ono wczesne wspomaganie rozwoju, skontaktuj się z odpowiednimi placówkami edukacyjnymi (np. szkołami lub przedszkolami specjalnymi). Możesz także udać się do ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych, rewalidacyjno-wychowawczych. Pomoc WWR dziecko uzyska także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Skuteczność terapii WWR

Jeśli chodzi o skuteczność terapii WWR, najważniejsze jest rozpoczęcie diagnostyki i wsparcia od jak najmłodszego wieku. Co więcej, terapia WWR przebiega odpowiednio tylko wtedy, gdy dziecko jest pod opieką nie jednego, a kilku specjalistów — dobierani są oni w zależności od tego, z jakimi niepełnosprawnościami się ono zmaga. Może to być np. psycholog, pedagog, logopeda i fizjoterapeuta, lub np. terapeuta integracji sensorycznej. Aby jednak dziecko zakwalifikowało się do WWR, konieczne jest uzyskanie specjalistycznej opinii, która wykaże taką potrzebę. Dzieci będące pod opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są w stanie pokonać swoje ograniczenia i trudności, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w społeczeństwie, a także będą w stanie lepiej rozumieć i panować nad swoimi emocjami i odruchami.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka — studia podyplomowe

Jeśli chodzi o studia podyplomowe związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, aby mieć możliwość prowadzenia zajęć jako jeden ze specjalistów WWR, należy zdobyć wymagane dokumenty. Program studiów przeprowadza kandydata na specjalistę przez szereg tematów niezbędnych do zrozumienia terapii WWR na każdym jej etapie. Student zrozumie założenia i podstawy prawne związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, pozna metody diagnostyczne, a także metody pracy z dziećmi. Nauczy się też, jak powinna wyglądać komunikacja z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *