Kobieta po piendziesiądce z sokiem w rękach.

Zdrowie kobiet po 50. roku życia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętna długość życia Polek w okresie od 1990 do 2019 roku uległa znacznemu wzrostowi – zwiększyła się aż o 6,5 roku. To bardzo obiecujące dane. Jednak bez dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i regularnej profilaktyki taki progres nie byłby możliwy. Jakie badania powinny wykonywać kobiety, które ukończyły 50. rok życia?

Przekroczenie granicy 50. roku życia zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn bywa momentem przełomowym. Przełomowym nie tylko ze względu na okrągłą liczbę, lecz także na myślenie o swoim zdrowiu. O ile wcześniej wiele osób nie przejmowało się kwestią badań okresowych, o tyle po ukończeniu 50 lat zaczynają dbać o profilaktykę, bo rozumieją, że na tym etapie jedną z najważniejszych kwestii jest dobre zdrowie. W przypadku kobiet znaczące bywa również wystąpienie pierwszych charakterystycznych objawów menopauzy.

Podstawowe badania profilaktyczne

Profilaktyka zdrowotna po 50. roku życia powinna obejmować przede wszystkim badania krwi i moczu. Podstawą jest morfologia pokazująca m.in. ogólny stan organizmu, ewentualną niedokrwistości oraz toczącą się infekcję, a także badanie ogólne moczu oceniające prawidłowość działania nerek. Za niezbędny ze względu na wiek pacjenta uznaje się również lipidogram, czyli ocenę parametrów takich jak poziom cholesterolu całkowitego, LDL – tak zwanego złego cholesterolu – i trójglicerydów. Nieprawidłowe stężenie lipidów we krwi zwiększa ryzyko chorób serca i miażdżycy, może świadczyć o schorzeniach trzustki, wątroby albo nerek.

Regularnie należy wykonywać również badanie poziomu glukozy – minimum raz na 3 lata – które pozwala potwierdzić lub wykluczyć cukrzycę typu 2. Często zaleca się także pobranie próbki krwi do oceny OB (Odczytu Biernackiego) i poziomu kreatyniny. Zbyt wysokie OB może świadczyć m.in. o zakażeniu bakteryjnym czy chorobie reumatycznej, zaś zbyt niskie – o żółtaczce i alergiach. Jeżeli chodzi o kreatyninę, nieprawidłowości związane z wynikiem tego parametru zazwyczaj wynikają z problemów z filtracją w nerkach.

Oprócz badań krwi i moczu po 50. roku życia zaleca się wykonanie diagnostyki przesiewowej w kierunku raka jelita grubego, to znaczy kolonoskopii i badania kału na krew utajoną.

Więcej informacji na temat zalecanych badań profilaktycznych znajdziesz tu: https://polmed.pl/zdrowie/

Badania profilaktyczne po piendziesiądce.

Diagnostyka dla kobiet po 50. roku życia

Kobiety po 50. roku życia powinny również minimum raz do roku zgłaszać się na kontrolę ginekologiczną, raz na dwa lata pamiętać o mammografii, raz na trzy lata o cytologii oraz raz na pięć lat o cytologii z badaniem DNA HPV. Należy także raz na miesiąc wykonywać samobadanie piersi w celu wykrycia ewentualnych zmian.

Ze względu na duże ryzyko wystąpienia osteoporozy, kobietom, które ukończyły 50. rok życia, zaleca się przeprowadzenie densytometrii, czyli badania gęstości kości. Czasami profilaktykę w tym zakresie rozszerza się o badanie wapnia całkowitego we krwi.

Jeżeli do tej pory nie występowały problemy z tarczycą, warto także sprawdzić stan tego organu, wykonując badanie poziomu hormonów – TSH. Niezbędne są również regularne przeglądy stomatologiczne i kontrole okulistyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *