Psychoterapia psychodynamiczna i jej specyfika

Psychoterapia psychodynamiczna i jej specyfika

Artykuł partnera.

Pacjenci, którzy dziś trafiają do gabinetu psychologa, chętnie wspominają nie tylko o tym, że chcieliby rozwiązać trapiące ich problemy. Niejednokrotnie zwracają również uwagę na to, że duże znaczenie ma dla nich konkretne podejście specjalisty do siebie i swoich potrzeb. Na liście rozwiązań, które budzą ich szczególne zainteresowanie, szczególną pozycję wydaje się zajmować psychoterapia określana jako psychodynamiczna. Warto więc przyjrzeć się jej uważniej.

Psychoterapia psychodynamiczna – próba definicji

Choć można wskazać jej co najmniej kilka definicji, psychoterapia psychodynamiczna koncentruje się przede wszystkim na zrozumieniu, jakie mechanizmy obronne, konflikty oraz nieświadome procesy są zakorzenione w psychice konkretnego pacjenta. To przecież właśnie one niejednokrotnie są nie tylko źródłem jego problemów, ale również przyczyną tego, że pozornie proste zachowania przychodzą z trudnością. Metoda ta bazuje na klasycznej psychoanalizie, jednym z jej znaków rozpoznawczych jest jednak znacznie mniejsza intensywność. W tygodniu, zamiast pięciu, można przeprowadzać od jednego do trzech spotkań, a i tak można liczyć na jednakowo satysfakcjonujący rezultat końcowy. Nie bez znaczenia jest i to, że nie ma mowy o arbitralnej decyzji terapeuty odnoszącej się do konkretnej ich liczby. Choć pozycje psychologa i pacjenta nie są takie same, liczba sesji jest tym czynnikiem, na który obie strony mają jednakowy wpływ.

Mówiąc o psychoterapii psychodynamicznej wypada podkreślić też, że nie zaczyna się ona wcale od diagnozy problemu i sposobów walki z nim. Pierwsze konsultacje są postrzegane jako wstęp do procesu, a ich celem jest przekazanie pacjentowi wiedzy nie tylko na temat samej metody, ale również na temat różnić między nim, a wieloma innymi – niejednokrotnie bardziej popularnymi, a tym samym – bardziej zakorzenionymi w świadomości. Omawianie psychoterapii psychodynamicznej nie byłoby też kompletne bez wspomnienia o specyficznej więzi, jaka tworzy się pomiędzy terapeutą oraz osobą korzystającą z jego wsparcia. Taka relacja często jest określana mianem przeniesieniowej.

Czego się spodziewać?

Psychodynamiczna psychoterapia w Gdańsku pozwala nie tylko na poznanie części świadomej i nieświadomej, z jakiej składa się ludzka psychika. Przyczynia się również do tego, że wpływ części nieświadomej na codzienne życie staje się mniejszy, a tym samym pacjent nie tylko reaguje na sytuacje w bardziej naturalny sposób, ale również zaczyna rozumieć, z czego mogły wynikać dotychczasowe trudności. Oczywiście, podczas zajęć pacjent opowiada o sobie ze świadomego poziomu. Doświadczony psychoterapeuta jest jednak w stanie zrozumieć, jaki przekaz wysyła nieświadoma część jego psychiki. Co więcej, komentując i interpretując uzyskane informacje, pozwala części nieświadomej na przeniesienie do świadomości.

Na pozytywne rezultaty takiego stanu rzeczy nie trzeba czekać zbyt długo. Pacjent zaczyna spoglądać na siebie w nieco inny sposób i nawet jeśli zrozumienie samego siebie nie przychodzi mu z łatwością, jest procesem znacznie szybszym i skuteczniejszym niż ten, który miałby miejsce bez psychoterapii. Specyficzna relacja z terapeutą ma i tę korzyść, że pacjent zaczyna nie tylko identyfikować określone emocje i zachowania, ale również nazywać je w odpowiedni sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *