Kierunek bibliotekoznawstwo

Kierunek: bibliotekoznawstwo. Czy warto studiować?

Z pewnością bibliotekoznawstwo nie znajduje się na liście najbardziej obleganych kierunków studiów. Co więcej, wielu potencjalnych zainteresowanych taką ścieżką edukacji rezygnuje z niej, obawiając się, że we współczesnych czasach po prostu nie ma ono racji bytu. Okazuje się, że niekoniecznie musi to być prawda. Podobnie jak w przypadku wielu innych kierunków.

Studia na kierunku bibliotekoznawstwo można realizować w ramach szkolnictwa wyższego – licencjackich lub magisterskich uzupełniających – oraz jako studia podyplomowe. Takie kierunki oferuje przeważnie wydział dziennikarstwa lub wydział filologii polskiej. Program kształcenia realizowany w każdej z tych form ma swoją specyfikę.

Bibliotekoznawstwo – jak wygląda i na czym polega studiowanie?

Wydaje ci się, że studia z zakresu bibliotekoznawstwa to propozycja dla osób, które nie widzą świata poza książkami? To nie do końca prawda. Oczywiście, wiele zależy od uczelni, która prowadzi kierunek i układa program studiów, jednak z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że studenci zawsze mają do czynienia z określonym profilem.

Najczęściej podstawowa forma edukacji to studia na kierunku: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Studenci zgłębiają tajniki pracy z dokumentami i innymi źródłami informacji piśmienniczymi i niepiśmienniczymi. To nie tylko literatura, ale również programy komputerowe, sprawność językowa czy różnorodne formy komunikacji. Na studiach przedstawiane są tajniki komunikacji społecznej, literaturoznawstwa i językoznawstwa. W ramach bibliotekoznawstwa można również realizować różnego typu specjalizacje, na przykład studia z zakresu kultury informacyjnej, informacji naukowej czy procesów informacyjnych.

Współczesne biblioteki – w tym momencie nie mówimy o bibliotece szkolnej – są bardzo specyficznymi jednostkami. Organizacja zajmuje się nie tylko gromadzeniem i udostępnieniem księgozbiorów, ale również działa jako archiwum, organizuje wykłady i spotkania autorskie, prowadzi projekty z zakresu historii kultury, książki, czytelnictwa, opracowuje zbiory biblioteczne i dokumentacje. Wszystko to wymaga specjalistycznej wiedzy.

Bibliotekoznawstwo jako studia podyplomowe

Jeśli interesuje cię świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, można również zdobywać niezbędną wiedzę w takiej właśnie formie. Takie studia zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałyby poszerzać swoje kwalifikacje, otwierając się na możliwości pracy we wszystkich typach bibliotek: w bibliotekach szkolnych, publicznych, pedagogicznych, także jako nauczyciel bibliotekarz. Z pewnością odnajdzie się więc na tym kierunku absolwent lub absolwentka filologii polskiej z prawem do wykonywania zawodu nauczyciela czy też osoba mająca przygotowanie pedagogiczne.

Interesuje cię podyplomowe bibliotekoznawstwo? Studia nie są prowadzone przez wszystkie uczelnie wyższe, natomiast na tych najbardziej znaczących z pewnością taki kierunek znajdziesz. Zaletą studiów podyplomowych jest fakt, że mają charakter kwalifikacyjny, więc bezpośrednio uczą danego zawodu.Przyszli bibliotekarze poznają niezbędną wiedzę oraz zdobywają praktyczne umiejętności.

Bibliotekoznawstwo – gdzie można pracować? Możliwości zawodowe

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, absolwent bibliotekoznawstwa ma całkiem spore możliwości późniejszego zatrudnienia. Gdzie może pracować? Kierunek otwiera na możliwości pracy w bibliotekach oraz instytucjach kultury, przede wszystkim jako bibliotekarz, kustosz, pracownik centrów turystycznych i informacyjnych, recenzent. Jeśli posiądzie umiejętności tworzenia komunikatów, sprawdzi się również w zadaniach redakcyjnych, wydawniczych i dziennikarskich.

W przypadku pracy w bibliotece, czyli najbardziej oczywistej ścieżce zawodowej, rozwój kariery prezentuje się przeważnie następująco:

  • młodszy bibliotekarz,
  • bibliotekarz,
  • starszy bibliotekarz,
  • kustosz,
  • starszy kustosz.

W niektórych przypadkach pracę rozpoczniesz jako pomocnik lub magazynier biblioteczny. Podniesienie kwalifikacji z pewnością skraca tę ścieżkę rozwoju.

Czy bibliotekoznawstwo jest dla ciebie?

O perspektywach zawodowych i samorealizacji w przypadku bibliotekoznawstwa w dużej mierze decydują indywidualne predyspozycje. Duże znaczenie mają cechy osobowościowe, między innymi dokładność, skrupulatność, precyzja w działaniu, rzetelność. Są to studia, na których dobrze czują się osoby kochające literaturę, obcowanie z książkami i słowem pisanym. Przydadzą się z pewnością także umiejętności społeczne – niezależnie od wybranego stanowiska kontakt z drugim człowiekiem jest w tym przypadku bardzo ważny.

Wiele osób wspomina, że po ukończeniu bibliotekoznawstwa nie można raczej liczyć na wysokie zarobki. To jednak kwestia mocno indywidualna. Wiemy, że rynek pracy jest bardzo dynamiczny, a umiejętności miękkie zaczynają ponownie odgrywać na nim znaczną rolę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *