Praca po skończonych studiach zdrowie publiczne

Zdrowie Publiczne – jakie są perspektywy zatrudnienia po tym kierunku studiów?

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne to kształcenie interdyscyplinarne, które obejmuje nauki medyczne, edukację zdrowotną, społeczną oraz humanistyczną. Z jednej strony słuchacze zgłębiają wiedzę dotyczącą zdrowia człowieka, a z drugiej – poznają zagadnienia z zakresu finansowania jednostek ochrony zdrowia, organizacji i zarządzania systemem ochrony zdrowia, profilaktyki chorób, a także epidemiologii. Wszechstronna edukacja ułatwia absolwentom odnalezienie się na rynku pracy.

Jak wygląda kształcenie?

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne zalicza się do nauk o zdrowiu. Najczęściej kierunek ten znajduje się w propozycjach kształcenia na uczelniach medycznych, ale w ostatnich latach został wprowadzony do oferty dydaktycznej pozostałych publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Studenci Zdrowia Publicznego zgłębiają wiedzę z zakresu epidemiologii, demografii, ekonomii, prawa administracyjnego, finansów publicznych czy polityki zdrowotnej. Ta problematyka jest im niezbędna do tworzenia w przyszłości efektywnych rozwiązań poprawiających życie pacjentów. W toku nauczania (oczywiście w zależności od programu wybranej uczelni) studenci mogą dodatkowo pozyskać wiedzę z zakresu nauk medycznych. Nabywają także umiejętności przydatne podczas stosowania nowoczesnych technologii w systemie ochrony zdrowia.

Kompetencje absolwenta Zdrowia Publicznego

Absolwent studiów na tym kierunku posiada szeroki zakres umiejętności, które pozwalają mu osiągnąć poziom ekspercki w dziedzinie zdrowia publicznego. Jest obyty z kwestiami dotyczącymi profilaktyki oraz ochrony zdrowia w instytucjach i organizacjach, a także z aspektami nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Ponadto jest przygotowany do organizowania opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej. Co więcej, posiada wiedzę o tym, jak zadbać o stan zdrowia społeczeństwa.

Perspektywy zawodowe dla specjalisty z zakresu zdrowia publicznego

Interdyscyplinarność kierunku Zdrowie Publiczne sprawia, że po jego ukończeniu można znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętej branży medycznej, jednak perspektywy zawodowe są nieograniczone. Absolwenci Zdrowia Publicznego świetnie sprawdzą się na stanowiskach kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, sektorze ubezpieczeniowym, instytucjach rządowych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych, a także w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. We wspomnianych placówkach mogą pełnić rolę konsultanta w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Ponadto osoba, która ukończyła ten kierunek, znajdzie zatrudnienie w ośrodkach badawczych zajmujących się tą problematyką.

Zdrowie Publiczne w WSEiZ – kierunek przyszłości

Studia na kierunku Zdrowie Publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie to edukacja oparta na wiedzy medycznej w połączeniu z kompetencjami menedżerskimi. Studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalizacji:

  • Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi,
  • Organizacja placówek ochrony zdrowia.

Absolwenci tej uczelni są doskonale przygotowani do pełnienia funkcji w systemie ochrony zdrowia, m. in. jako kadra zarządzająca lub na stanowisku asystenta medycznego. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, branży farmakologiczne czy w organizacjach promujących edukację zdrowotną. Zdobyte w toku studiów umiejętności pozwalają na usprawnianie usług medycznych i ulepszanie systemu ochrony zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *