Rozwód

Szybki rozwód- krok po kroku

Ciągnące się miesiącami postępowanie rozwodowe nie służy żadnej ze stron, ani też dzieciom. Dlatego najlepiej jak najszybciej zamknąć ten etap, by spokojnie rozpocząć nowe życie. Szybki rozwód jest możliwy, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Jak krok po kroku wziąć szybki rozwód?

Ciągnące się miesiącami postępowanie rozwodowe nie służy żadnej ze stron, ani też dzieciom. Dlatego najlepiej jak najszybciej zamknąć ten etap, by spokojnie rozpocząć nowe życie. Szybki rozwód jest możliwy, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Jak krok po kroku wziąć szybki rozwód?

Krok pierwszy: właściwie przygotowany pozew + opłata

Błędy formalne wydłużają postępowanie rozwodowe. Jeśli sąd się takich dopatrzy, wzywa powoda do ich uzupełnienia. Dlatego lepiej jest poświęcić więcej czasu na pisanie pozwu niż później denerwować się przedłużającym procesem. Pismo powinno zawierać dane pozwanego i powoda, i co najważniejsze żądania, czyli: rozwiązanie małżeństwa (może być z orzeczeniem o winie bądź bez), ustanowienie opieki nad dziećmi, alimenty. Wniosek należy uzasadnić, wskazując przyczyny rozpadu małżeństwa oraz świadków, którzy mają zeznawać w sprawie. Jeżeli potrzebujesz pomocy w napisaniu wniosku przydatne informacje znajdziesz na stronie http://rozwod.torun.pl .Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli jedno z małżonków nadal tam mieszka. W innym przypadku bierze się pod uwagę miejsce zamieszkania pozwanego, a w kolejnym powoda. Wraz ze złożeniem wniosku należy wpłacić 600 zł. Brak opłaty wydłuża postępowanie.

Krok drugi: Spotkanie na sali sądowej

Jeśli pozwany zgadza się z powodem, spotykają się na sali sądowej. Szybki rozwód, już na pierwszej rozprawie, jest możliwy, jeśli małżonkowie są zgodni co do rozpadu małżeństwa i oboje chcą rozwodu. Rozstają się bez orzekania o winie i nie mają dzieci. W takiej sytuacji przesłuchiwani są tylko małżonkowie, a ich zgodność oznacza szybki rozwód. Jeśli małżonkowie mają dzieci, sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe. Ich zgodność co do sprawowania opieki przez jednego z małżonków przyspiesza sprawę. Walka o dzieci przed sądem może ciągnąć się miesiącami, dlatego najlepiej dogadać się z drugą stroną w kwestii opieki.

Krok trzeci: wyrok sądu

Sąd wydaje wyrok określając, kto jest winny rozpadowi małżeństwa oraz komu przypada opieka nad dziećmi, a także orzeka o alimentach oraz korzystaniu z mieszkania. Szybki rozwód w dużym stopniu zależy również od tego, kto zdecyduje o podziale majątku. Jeśli małżonkowie porozumieją się poza sądem, znaczenie szybciej dostaną rozwód. Zaś jeśli będą walczyć o każdy talerz i łyżeczkę, to postępowanie będzie rozciągało się w nieskończoność.

Podsumowując, zgodność małżonków, brak orzekania o winie, pozasądowy podział majątku oraz brak błędów formalnych przyspieszają rozwód.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *