Męzczyzna pracuje jako doradca zawodowy

Na czym polega doradztwo zawodowe? Ile kosztują studia podyplomowe?

Artykuł partnera.

Doradztwo zawodowe to w ostatnim czasie bardzo popularny termin, który cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko uczniów szkół średnich, ale również bezrobotnych czy osób chcących się przekwalifikować. Doradcy zawodowi pracują więc z osobami w wieku produkcyjnym oraz z młodzieżą, natomiast uprawnienia niezbędne do wykonywania tego zawodu można zdobyć na studiach podyplomowych.

Czym jest doradztwo zawodowe?

Doradca zawodowy to osoba, która współpracuje z młodzieżą oraz dorosłymi, poszukującymi dla siebie odpowiedniej ścieżki kariery. Jej głównym zadaniem jest:

  • prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie zainteresowań uczniów,
  • pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
  • opracowywanie schematów postępowań, dotyczących wyboru ścieżki kariery,
  • wspieranie ośrodków edukacyjnych w optymalnym rozwoju i ukierunkowaniu zawodowym uczniów,
  • udzielanie indywidualnych porad zawodowych,
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.

Jak się okazuje, doradztwo zawodowe skupia się nie tylko na planowaniu kariery, ale również na ciągłym śledzeniu rynku pracy oraz trendów na nim panującym. Należy mieć świadomość, że pewne zawody odchodzą w zapomnienie, podczas gdy rozwój kolejnych staje się faktem. Podstawowym zadaniem doradcy zawodowego jest więc przygotowanie potencjalnym pracowników do wejścia na rynek pracy i ukształtowanie w nich konkretnych postaw. Należy pamiętać, że dobry doradca nie opiera się jedynie na danych statystycznych, a potrafi wyciągać wnioski z przeprowadzonych badań, jednocześnie w jak najlepszy sposób przygotowując konkretne osoby do podjęcia kolejnych wyzwań, jakie stawia przed nimi rynek pracy. W tym zawodzie ważne jest ciągłe podnoszenie swoich kompetencji, zwłaszcza że rynek pracy zmienia się w sposób dynamiczny.

Gdzie może pracować doradca zawodowy?

Doradcy zawodowi mogą szukać zatrudnienia zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Najczęściej zatrudniani są w szkołach średnich, mogą również prowadzić zajęcia w starszych klasach szkół podstawowych. Doradców zawodowych poszukują również urzędy pracy, zazwyczaj w ramach programów powrotu na rynek pracy czy przebranżawiania. Z roku na rok powstaje coraz więcej prywatnych centrów doradztwa zawodowego, w których zatrudnieni są specjaliści, pracujący przede wszystkim z młodzieżą w wieku szkolnym, lecz również z osobami, które nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Propozycji zatrudnienia dla wykwalifikowanych specjalistów nie brakuje, zwłaszcza że coraz większy nacisk kładzie się na elastyczność, jaką cechuje się rynek pracy. W praktyce oznacza to, że pracownicy muszą być gotowi do zmiany branży czy zdobywania kompetencji w innych dziedzinach niż te, w których posiadają wykształcenie kierunkowe.

Jak zostać doradcą zawodowym?

Zwiększone zapotrzebowanie na doradców zawodowych sprawia, że coraz więcej osób chce się rozwijać właśnie w tej dziedzinie. Jak zdobyć niezbędną wiedzę oraz uprawnienia? Możliwości jest kilka. Przede wszystkim można ukończyć studia na kierunkach z dziedziny nauk społecznych, oferujących specjalizację w zakresie doradztwa zawodowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że studia w podstawowym wymiarze trwają przynajmniej 2 lata (studia magisterskie) lub 3 lata (studia licencjackie). Jeśli interesuje nas szybsze pozyskanie wiedzy, można zdecydować się na studia podyplomowe w Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Doradztwo zawodowe studia podyplomowe odbywają się stacjonarnie, lecz istnieje także możliwość uczestnictwa w zajęciach online, co jest doskonałym rozwiązaniem dla osób aktywnych zawodowo. Doradztwo zawodowe online dedykowane jest również osobom, które z jakichś powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, jednak zainteresowane są uzyskaniem nowych uprawnień. Dotyczy to zwłaszcza nauczycieli czy pedagogów, którzy chcą w dalszym ciągu rozwijać się zawodowo, mogąc prowadzić kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Doradztwo zawodowe studia podyplomowe mogą podjąć psycholodzy, pedagodzy czy absolwenci innych kierunków studiów licencjackich bądź magisterskich.

https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-podyplomowe/studia-nauczycielskie/doradztwo-zawodowe-i-rozwoj-kariery/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *