Zakochana para

Miłość – jak to z nią właściwie jest?

Często można zauważyć, że wielu z nas poszukuje ciągle miłości swojego życia. Wszyscy chcą kochać i czuć się kochani. Co do istnienia miłości nikt nie ma wątpliwości jednak jak ona działa i jaki wpływ ma na każdego z nas?

Definicja miłości

Miłość jest to uczucie i rodzaj relacji międzyludzkich, zachowań oraz postaw. Istnieją trzy elementy, które się na nią składają:

  • Namiętność, czyli pobudzenie fizjologiczne i pragnienie zjednoczenia z partnerem. Składa się na nią zachwyt, tkliwość, pożądanie, radość. Jednak oprócz jedynie pozytywnych emocji możemy czuć też te negatywne: ból, niepokój, zazdrość, tęsknota. Dynamika namiętności jest intensywna, czyli szybko wzrasta i szybko się wypala. Jednak co jakiś czas powraca.

  • Intymność, czyli uczucia wywołujące dążenie do bliskiego związku z drugą osobą. Możemy do nich zaliczyć pragnienie zapewnienia ukochanemu człowiekowi poczucia dobrostanu, uczucie radości z przebywania w swoim towarzystwie, dzielenie się wszystkim oraz wsparcie emocjonalne. Pozytywne emocje, które składają się na intymność wynikają z umiejętności komunikowania się i wzajemnego wsparcia. Dynamika tego uczucia jest łagodna, czyli powoli rośnie (w trakcie wzajemnego poznawania się) oraz jeszcze wolniej spada.

  • Zaangażowanie/ decyzja. Możemy to rozumieć jako decyzje i działania, które mają na celu stworzenie relacji miłosnej (decyzja o zakochaniu się), a następnie decyzja o przekształcenie jej w trwały związek. Zobowiązanie jest świadomą decyzją obydwóch stron i jest podatne na ich kontrolę. Często jest to najbardziej stabilny składnik związku romantycznego. Dynamika zaangażowania rośnie stopniowo. Na początku jest ona wolna, a w miarę pojawiania się intymności i namiętności – rośnie coraz szybciej. Na końcu występuje stabilizacja, która może trwać przez całe życie.

Jednak miłość nie dotyczy jedynie związków romantycznych, ponieważ uczucie to można czuć nie tylko do partnera. Wyróżnione zostały dwa rodzaje miłości: miłość namiętną, czyli stan intensywnego pragnienia, by zjednoczyć się z ukochaną osobą oraz miłość przyjacielską, czyli sympatia i czułość w stosunku do osób z którymi związane jest nasze życie. Różne rodzaje miłości są powiązane z odmiennymi rodzajami bliskich związków i pojmowaniem tego uczucia w różnorodnych typach relacji. Jedną z podstawowych jest miłość matki do dziecka, a drugą właśnie miłość w związku romantycznym.

Wiele osób twierdzi także, że istnieje miłość przyjacielska, ale czy to faktycznie prawda? Czy przyjaźń damsko-męska jest możliwa? Tę kwestię poruszamy w innym naszym artykule „Miłość przyjacielska – jak wygląda i czy istnieje?„.

Cele związków romantycznych

Jedną z motywacji, która odróżnia miłość od przyjaźni jest zaspokojenie seksualne. Namiętność składa się z takich odczuć jak: atrakcyjność fizyczna partnera, romantyczność i pożądanie seksualne. Jest to ważny element, aby stworzyć więzi rodzinne, ponieważ z perspektywy ewolucyjnej tego typu więź może zapewnić przetrwanie potomstwu. Na motywację do tworzenia więzi rodzinnych wpływa wiele cech osobowości, takich jak wzorzec przywiązania, skłonność do wahań nastrojów oraz orientacja na wymianę. W dłuższej perspektywie dobry lub zły związek może mieć znaczący wpływ na naszą osobowość. Niektórzy partnerzy mogą wykształcić bezpieczny styl przywiązania. Inni natomiast mogą wywoływać uczucia ambiwalentne lub niepokój. Dla niektórych tworzenie relacji romantycznej może mieć na celu zdobycie zasobów materialnych i pozycji społecznej. Kobiety częściej zwracają uwagę na status partnera, jego majątek i dominację społeczną. Mężczyzna częściej zwracają uwagę na młodość i atrakcyjność fizyczną swoich partnerek.

Miłość pozwala uniknąć poczucia osamotnienia. Brak tego uczucia w życiu może być przyczyną izolacji wewnętrznej i zewnętrznej, bierność, obojętność i wyobcowanie w życiu społecznym. Należy pamiętać, że miłość w trakcie życia zmienia się pod wpływem doświadczeń. Każdy z nas chce stworzyć długotrwały szczęśliwy związek, trzeba mieć na uwadze, że kluczem do tego jest wzajemne zrozumienie, komunikacja oraz szacunek do wzajemnych potrzeb.

Artykuł powstał we współpracy z Poradnią Magdaleny Senderowskiej z Wrocławia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *