Otrzymanie dofinansowanie na jacht

Jak uzyskać finansowanie na jacht?

Własny jacht kojarzy się z luksusem, ale również z pewnego rodzaju wolnością. Nic dziwnego, że jest on marzeniem wielu osób, szczególnie w okresie wakacyjnym, który wyjątkowo sprzyja długim chwilą relaksu z daleka od miejskiego zgiełku. Zakup jachtu może jednak być sporym wyzwaniem ze względu na jego wysoką cenę. Pomocny w takiej sytuacji będzie leasing jachtów.

  1. Jak sfinansować jacht? – Leasing jachtu
  2. Leasing operacyjny – Czy się opłaca?
  3. Leasing finansowy – Czy to dobre rozwiązanie?

1. Jak sfinansować jacht? – Leasing jachtu

Jedną z popularnych metod finansowania różnych dóbr jest leasing. Nie każdy jednak wie, że dzieli się on na dwa rodzaje, czyli leasing operacyjny i leasing finansowy. Bez wątpienia w Polsce więcej osób chętnie korzysta z leasingu operacyjnego, między innymi przy finansowaniu zakupu samochodów. Leasing finansowy, chociaż odbywa się na nieco innych warunkach również może być korzystny.

2. Leasing operacyjny – Czy się opłaca?

Leasing operacyjny polega na oddaniu w użytkowanie środka trwałego w określonym czasie. Klient w zamian za tą usługę zobowiązany jest do wnoszenia opłat w ramach rat leasingowych. W leasingu operacyjnym charakterystyczne jest to, że korzysta się z przedmiotu nie uzyskując do niego praw własności. Wartość rat leasingowych można w całości zaliczyć do kosztów prowadzenia firmy, natomiast podatek VAT naliczany jest oddzielnie do każdej z nich, co oznacza, że nie trzeba opłacać go w całości z góry.

Niestety ten rodzaj finansowania niekoniecznie sprawdzi się w leasingu jachtów. Z uwagi na to, że stawka amortyzacji jest w tym przypadku na poziomie 7%, leasing operacyjny musiałby trwać minimum 6 lat, a wykup leasingowanego jachtu będzie wiązać się z wysokimi kosztami.

3. Leasing finansowy – Czy to dobre rozwiązanie?

Podpisanie umowy leasingowej wiąże się z opłacaniem comiesięcznych rat leasingowych. W zamian za to leasingodawca finansuje w całości zakup dobra w postaci samochodu lub jachtu.

W przypadku finansowego leasingu jachtu, leasingobiorca po podpisaniu umowy staje się jego właścicielem. Tym samym zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów amortyzacyjnych, a także opłacenia z góry całego podatku VAT. W leasingu finansowym od kosztów uzyskania przychodu można odliczyć jedynie odsetkową część raty.

Leasing łodzi motorowych, a także leasing jachtów może być opłacalny, zważywszy na możliwość ich późniejszego czarterowania, co może być dodatkowym źródłem dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *