Kwiat rośnie w mieście

Architektura krajobrazu – czego nauczą Cię na studiach tego kierunku

Wybierając odpowiedni dla nas kierunek studiów zastanawiamy się zawsze czego nauczą nas te studia, jakie przedmioty są wykładane na danej uczelni oraz kim możemy być w przyszłości. Dużo młodych osób decyduje się na studiowanie architektury krajobrazu w Warszawie. Często to ludzie ambitni, którzy marzą o czymś poważnym, mają zamiłowanie do rysunku i ogromną wyobraźnie.

Wiele uczelni w Polsce poleca ten kierunek i zachęca do jego studiowania. Studenci z małych miast często decydują się na studiowanie architektury krajobrazu w Warszawie (więcej informacji na http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-architektury/architektura-krajobrazu). Nie można powiedzieć, że są gorsze i lepsze uczelnie, jednak zdecydowana większość wybiera właśnie stolice. Warto jednak zapoznać się wcześniej z ofertą każdej uczelni wyższej branej pod uwagę, gdyż program może być zróżnicowany.

Czym jest Architektura krajobrazu?

To pojęcie dla większości zapewne jest znane, jednak ujęcie „architektura krajobrazu” można wyjaśnić jako dyscyplinę, która dotyczy przede wszystkim kształtowania przestrzeni człowieka za pomocą wszelkiej roślinności, elementów wodnych, a także budowli architektonicznych. Ten kierunek często uważany jest jako sztuka, czyli projektowanie tego co nas otacza, skupianiu się na potrzebach człowieka.

Czego można nauczyć się na studiach tego kierunku?

Każda uczelnia posiada własny, dostosowany program edukacyjny dla studentów pod względem rozszerzenia wiedzy na temat danego kierunku. Studiowanie architektury krajobrazu kształci manualne umiejętności jakimi są projektowanie przy użyciu odpowiednich narzędzi  bądź programów informatycznych. Student uzyskuje również wysoką wiedzę na temat nauk technicznych, przyrodniczych, a również nauk plastycznych. Dodatkowo kształci niezbędną wiedzę z zakresu matematyki i geometrii. Architektura krajobrazu uczy przestrzennego myślenia, estetyki, kreatywności, poszerza wiedzę o sztuce, a także z wielu innych dziedzin. Tytuł zawodowy uzyskany po zakończeniu studiów, to Inżynier Architektury krajobrazu.

Jakie zawody można wykonywać po studiach z architektury krajobrazu?

Osoba z tytułem Inżynier architektury krajobrazu, może pracować wszędzie tam, gdzie uzyska zlecenia zaprojektowania terenów zielonych np. w instytucjach publicznych, administracji państwowej, prywatnych pracowniach, instytucjach, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie terenów. Możliwe jest również prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Poza tym to nie wszystko, osoby, które ukończą ten kierunek i uzyskają tytuł mogą również zajmować się: kształtowaniem krajobrazu w przestrzeni publicznej, ochroną zasobów naturalnych, rewaloryzacją krajobrazu miejskiego oraz opracowywaniem i realizacją projektów np. ogrodów przy domach, parków publicznych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, wystaw ogrodniczych itp. Kierunek ten pozostawia absolwentowi wiele możliwości, a także rozwoju w danej dziedzinie. Studiowanie architektury krajobrazu jest jednym z opłacalnych kierunków na rynku, dodatkowo dobrze płatnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *